Aktualności

Podsumowanie roku 2018

Oddział w 2018 roku intensywnie brał udział w wydarzeniach i imprezach 100 lecia Niepodległości Polski w swoich miejscach zakwaterowania. Najwięcej pracy było z przygotowaniami poświęcenia sztandaru w Wilnie. Pomijam pomniejsze uroczystości i wydarzenia jak lekcje historii organizowane przez pluton w Głogowie, czy szwadron krakowski i wrocławski. Cały rok trwała też zbiórka publiczna na rzecz odnowy grobu ułana z 1920 roku pod Płockiem, którego renowację rozpoczniemy wiosną tego roku. Delegacja Oddziału brała udział w Święcie 9 Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego. Braliśmy też

udział w Walnym Zebraniu Polskiego Pułku Kawaleryjskiego w poznaniu z okazji jego 25 lecia. W maju poświęciliśmy sztandar w kaplicy Matki Bożej w Ostrej Bramie. To było niezapomniane i wielkie wydarzenie w historii Fundacji i Rodziny Pułkowej. Spełniło się  marzenie weteranów i wypełniliśmy
obietnicę daną Ułanom Pułku przed laty.
Defilada 100 lecia we Wrocławiu to nasze największe osiągniecie organizacyjne i sukces medialny. 100 koni przeszło ulicami Wrocławia, z czego 30 ułanów z naszej Fundacji, a na torze w Partynicach oglądało pokaz szarży ponad 5000 ludzi. Rocznica powstania 45 lat temu drużyny harcerskiej w Blachowni, to kolejny ważny dzień dla Oddziału. Blachownia przywitała nas radośnie
i gościnnie. My w zamian pokazaliśmy się z jak najlepszej strony. Władze Blachowni z podziwem i szacunkiem odniosły się do naszej rocznicy i tego co przez lata zrobiliśmy dla tego miasta.
Najstarsze środowisko Oddziału, jeszcze harcerskie, dzięki temu wydarzeniu odżyło na nowo, a szwadron blachowniański jest dzisiaj jednym z najbardziej aktywnych czego dowodem niech będzie kolejne wydarzenie obchodów 100 lecia niepodległości w Liwie na Mazowszu. Trzydniowy nasz pobyt, pracowity i wyczerpujący przecież – sami wybudowaliśmy wioskę do rekonstrukcji,
sama rekonstrukcja i defilada przez miasto były dla nas wyzwaniem nie lada. Udało się wszystko znakomicie, a nasi ułani i amazonki sprawili się zacnie. Delegacja wzięła udział w uroczystościach Święta Pułku w Warszawie.
Szwadron krakowski zorganizował kolejny Wilczy Trop – rajd konny połączony
z konkurencjami wojskowymi, topografią , strzelaniem, pomocą przedmedyczna czy władaniem lancą i szablą. Ten rajd to nasza kolejna wizytówka. Jesienią w Raciborzu odbył się czwarty Turniej Strzelecki w którym uczestniczyło 50 zawodników z naszej Fundacji i zaprzyjaźnionych oddziałów kawalerii z całej Polski. Był też  okazja spotkania towarzyskiego. Część ułanów zapaliła się do sportu strzeleckiego i czynnie uczestniczy w ćwiczeniach strzeleckich w swoich środowiskach, szczególnie wykazują się tu szwadrony z Wrocławia i Blachowni.
11 listopada uczciliśmy w wielu miejscach, byliśmy obecni w Krakowie, Wrocławiu, Opolu, Blachowni, a także w Lidzbarku Warmińskim gdzie czterech z nas otrzymało pamiątkowe odznaki 9 Pułku.
Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Fundacji Orlen, udało się  kamieniem i tablicą pamiątkową oznaczyć miejsce boju z 1939 roku Pułku w Nowej Wsi koło Kozienic. Nasza praca została wysoko oceniona przez władze Orlenu. W planie mamy w tym roku kontynuować to zadanie i oznaczyć pozostałem
miejsca walk Pułku aż do medyki. Powstanie dzięki temu szlak Pułku Czwartego Ułanów Zaniemeńskich na pamiątkę 1939 roku.
Ostatnim wydarzeniem w 2018 roku była Wigilia. Przyjechało bez mała 70 osób, ułanów i amazonek, a także członkowie Rodziny Pułkowej, były władze Blachowni. Była orkiestra dęta, która po latach odegrała starą melodię Pułku odnalezioną przez Maćka Sutkowskiego i były kolędy.

Otwarcie sali im.Zygmunta Szendzielarza w Akademii Sztuki Wojennej

W dniu 4 października 2017 r. na zaproszenie rektora Akademii Sztuki Wojennej gen. bryg. Ryszarda Parafianowicza, delegacja Oddziału Kawalerii Ochotniczej Pułku 4. Ułanów Zaniemeńskich wzięła udział w inauguracji roku akademickiego 2017/2018. Uroczystość poprzedziło otwarcie przez pana min. Antoniego Macierewicza sali konferencyjno - edukacyjnej im. płk. Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki". Nasz oddział wystawił dwa posterunki honorowe, w sali konferencyjnej i przed wejściem głównym do Akademii. Mieliśmy okazję wysłuchać również wykładu prezesa IPN, pana dr. Jarosława Szarka pt. "Broni nie złożę. Munduru nie zdejmę. Tak mi dopomóż Bóg - etos Wojska Polskiego". Na zakończenie uroczystości członkowie delegacji otrzymali z rąk pana rektora pamiątkowe medale Akademii Sztuki Wojennej. Autorami zdjęć są: por. KO Filip Kamizela i por. Robert Suchy. Obszerniejsza relacja znajduję się na stronie ASzWoj.

Kawaleryjska Majówka

W tym roku oddziały fundacji Pułku 4-ego Ułanów Zaniemeńskich. Uczestniczyli w majówkach w Miastach Opole, Racibórz i Kraków.

Tradycyjnie jak co roku w Opolu w dniach 2-3 Prezentacja Tradycji Kawaleryjskich. 

"Na terenie parku na osiedlu im. Armii Krajowej w Opolu przygotowano szereg atrakcji, a Wojskowa Komenda Uzupełnień w Opolu zorganizowała stoisko promujące ochotnicze formy służby wojskowej. Wszyscy zainteresowani mieli możliwość uzyskania informacji o procedurach i formalnościach wymaganych przy ubieganiu się o przyjęcie do służby zawodowej, szkół wojskowych a także podjęcia służby w Wojskach Obrony Terytorialnej lub Narodowych Siłach Rezerwowych.

W związku z przypadającym 2 maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
VII Prezentacje Tradycji Kawaleryjskich rozpoczęły się od uroczystego wciągnięcia flagi państwowej na maszt oraz złożenia kwiatów i zapalenia zniczy pod pomnikiem gen. "Nila".

Pokazy kadryla, skoków przez przeszkody, pokaz władania bronią czy musztry szwadronu - to tylko niektóre z atrakcji jakie mogli zobaczyć opolanie. Można było także poszerzyć swoją wiedzę m.in. o historii kawalerii, zobaczyć wystawę broni białej i broni strzeleckiej oraz sprzęt i wyposażenie 9. Pułku Rozpoznawczego
z Lidzbarka Warmińskiego.

Tekst: mjr Wojciech BAKALARZ – WKU w Opolu" (tekst ze strony www.wojsko-polskie.pl)

W Raciborzu po defiladzie która przeszła przez Rynek miasta.

Odbył się  Piknik z ułanami na zamkowym dziedzińcu. Gdzie zostały zaprezentowane publiczności umiejętności ułanów. Którzy wykonali musztrę sekcją i pokaz władania Szabli i lancą. Po pokazach chętni mogli przejechać się na koniu w siodle kawaleryjskim. Organizatorem wydarzenia było Raciborskie Centrum Kultury oraz Miasto Racibórz i Zamek Piastowski w Raciborzu. Partnerem wydarzenia była Fundacja Oddział Kawalerii Ochotniczej im. Pułku 4-go Ułanów Zaniemeńskich.

 

W Krakowie Ułani Fundacji jechali w defiladzie 3 majowej od Katedry Wawelskiej gdzie odbyła się msza.

Po niej uformował się orszak defiladowy, który na chwilę zatrzymał się przy Krzyżu Katyńskim na pl. Ojca Adama Studzińskiego, a potem przeszedł ulicami Grodzką i Floriańską na plac Matejki. Tam odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i aktów nadania obywatelstwa polskiego, zostały złożone wieńce na Grobie Nieznanego Żołnierza, a na zakończenie odbyła się przemarsz orszaków.

 

 

Przekazanie Tradycji

11 listopada 2016 roku był dla Oddziału Kawalerii Ochotniczej im. Pułku 4. Ułanów Zaniemeńskich i całej Rodziny Pułkowej dniem szczególnym. Obchodzony daleko, bo aż w Lidzbarku Warmińskim, w miejscu stacjonowania elitarnego 9 Pułku Rozpoznawczego. Decyzją Ministra Obrony Narodowej, Pułk ten, po dwóch latach starań, otrzymał prawo do dziedziczenia tradycji Pułku 4. Ułanów Zaniemeńskich. Koło Rodzin Pułku 4-go Ułanów  Zaniemeńskich i ich Przyjaciół oraz Fundacja Oddział Kawalerii Ochotniczej im. Pułku 4-go Ułanów Zaniemeńskich, jako prawni spadkobiercy tradycji Pułku, przekazali w dniu 11 listopada prawo do dziedziczenia tradycji 9 Pułkowi Rozpoznawczemu. Odbyło się to w sposób symboliczny, poprzez przekazanie lanc z proporcem dowódcy pułku i proporcami poszczególnych szwadronów dla konkretnych kompanii. Obecni byli przedstawiciele najwyższych władz zarówno wojskowych jak i cywilnych.

Piękne słowa do żołnierzy skierował Prezes Koła Rodziny Pułkowej, Włodzimierz Syta. Po raz pierwszy w Lidzbarku odegrano marsz Pułku tuż przed przekazaniem proporców. 

Wystawiliśmy również poczet sztandarowy konno. 

Dzień ten był również szczególny dla wszystkich kawalerzystów ochotników oraz zwiadowców ponieważ Prezes Fundacji Arek Chodorowski oraz dowódca 9 Pułku Pan Pułkownik Tomasz Łysek podpisali Regulamin przyznawania Odznaki Pułkowej nadając rys prawny dokumentowi oraz zabezpieczając spuściznę tego najważniejszego dla Pułku Znaku. Całość zakończył uroczysty obiad połączony ze zwiedzaniem Sali Tradycji. W trakcie zwiedzania wręczono medale wyróżniającym się ułanom i amazonkom Oddziału. Z kolei komendant Rady Fundacji podziękował za współprace przy organizacji przekazania tradycji i Sali Tradycji 9 Pułku mjr Sylwestrowi Tabace, odchodzącemu z Pułku, oraz na ręce Antoniego Trojanowskiego podziękowanie dla wszystkich pracowników Klubu Jednostki za wzorcową współpracę z nami i okazywaną na każdym kroku życzliwość.

Turniej Strzelecki o Puchar Pułku 4-go Ułanów Zaniemeńskich

Turniej Strzelecki o Puchar Pułku 4-go Ułanów Zaniemeńskich przeprowadzony na strzelnicy IPA w Raciborzu dzięki wsparciu MKS LOK w Raciborzu, a przede wszystkim Ministerstwa Obrony Narodowej przyciągnął nie tylko zawodników ze wszystkich szwadronów Fundacji, ale również innych stowarzyszeń. Dopisali widzowie, którzy mieli również okazję sprawdzić swoje strzeleckie umiejętności. W sumie w strzelaniu uczestniczyło 80 osób, a poza konkursem w strzelaniu dla mieszkańców Raciborza ponad 150 osób.

Dzięki wsparciu MON zakupiono nagrody dla najlepszych zawodników, pomógł również starosta raciborski fundując nagrody dla trzydziestu zawodników.  

Poniżej wyniki najlepszych 10 strzelców tych zawodów.

1. Brzozowski Dariusz 120pkt. Stowarzyszenie 19 P.Uł. Wołyńskich – Opole 
2. Dudar Piotr 119pkt. IV Szwadron 4 P.Uł. Zaniemeńskich - Opole
3. Walaszczyk Grzegorz 116pkt. I Szwadron 4 P.Uł. Zaniemeńskich - Blachownia
4. Świętalski Jacek 114pkt. Stowarzyszenie 19 P.Uł. Wołyńskich – Opole
5. Ćwik Bogusia 104pkt. II Szwadron 4 P.Uł. Zaniemeńskich - Wrocław
6. Musik Leszek 103pkt. II Szwadron 4 P.Uł. Zaniemeńskich - Wrocław
7. Musiał Wojciech 101pkt. III Szwadron 4 P.Uł. Zaniemeńskich - Kraków
8. Kopernik Paweł 97pkt. Komenda Powiatowa Policji - Racibórz
9. Ćwik Tomasz 95pkt. II Szwadron 4 P.Uł. Zaniemeńskich - Wrocław
10. Urbaniak Mariusz 92pkt. I Szwadron 4 P.Uł. Zaniemeńskich - Blachownia

Na zakończenie dla wszystkich uczestników przygotowano poczęstunek, napoje i słodki deser. 
Jak również i pamiątkowe odznaki.

200 lecie