Aktualności

Krojanty - 5.09.2011

W dniu 5.09.2011 nasz oddział w składzie 7+2 zaprzyjaźnionych ułanów wział udział w rekonstrukji / widowisku "Szarża pod Krojantami" Dumnie prezentowaliśmy nasze pułkowe barwy na koszulkach i kawaleryjski fason. Więcej szczegółów na: link

91 rocznica Grebionki

10 lipca przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie Koło Weteranów, ich Rodzin i Przyjaciół Pułku Czwartego Ułanów Zaniemeńskich było organizatorem Święta Pułku w 91 rocznicę szarży pod Grebionką. W uroczystości wzięli udział ułani naszego oddziału. W strugach deszczu złożyliśmy wiązankę kwiatów, sztandar pochylił się nad Grobem. Od dawna już tak licznie nasz oddział nie brał udziału w Świecie Czwartaków. I po raz pierwszy tak licznie wystąpiliśmy z rodzinami. Na uroczystości obecny był ostatni oficer Pułku rtm. Jerzy Brzozowski. Był też płk Wiesław Podlecki, były dowódca 3 Mazurskiego Batalionu Rozpoznawczego. Jak również były drużynowy 4 Małopolskiej drużyny Kawalerii Harcerskiej im. Pułku Czwartego Ułanów Zaniemeńskich, Kamil Tkaczyk. Po uroczystości Prezes Koła zaprosił uczestników na obiad w progach swego domu. Był czas na wspomnienia i rozmowy o dalszych planach Koła i Oddziału.

Święto 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Opolu

7 maja 2011 roku w Opolu odbyła się prezentacja tradycji kawaleryjskich z okazji święta pułkowego organizowana przez oddział terenowy PKK im.17 Pułku Ułanow Wielkopolskich. Nasz pułk 4 reprezentowali na święcie Bartłomiej Bodzianny, Przemysław Koziński oraz Bartosz Torończak. W programie imprezy znalazło się m.in. pokaz władania szablą i lancą , pokaz musztry kawaleryjskiej, wystawa poświęcona historii kawalerii i wiele innych atrakcji... Honorowym gościem był 100letni por. Franciszek Nanowski z 4 Pułku Strzelców Konnych który wręczył ułanom pamiątkowe medale i podziękowania. Impreza była organizowana po raz pierwszy, ale mamy nadzieję ze stanie się coroczną opolską tradycją.

Udział w procesji konnej w Piertowicach Wielkich

W drugi dzień świąt - 25 kwietnia, na zaproszenie wójta gminy Pietrowice Wielkie sekcja naszego oddziału wzięła udział w dorocznej procesji konnej. W drugiej części po nabożeństwie odbyły się pokazy kaskaderskie, poczty węgierskiej, skoków przez przeszkody. Prócz nas w mundurach uczestniczyły jeszcze przedstawicielki straży marszałkowskiej województwa opolskiego.

Walne zebranie

Ułani naszego Oddziału w składzie: Zygmunt Kandora, Czesław Bodzianny, Jacek Kościelny brali udział w Walnym Zebraniu Polskiego Klubu Kawaleryjskiego, w Witaszycach. Omawiano dotychczasową pracę Klubu i wybrano nowe władze Polskiego Klubu Kawaleryjskiego. Prezesem wybrano ppor. rez. Marka Holaka.
200 lecie