Aktualności

Roczne sprawozdanie Fundacji za rok 2014

Roczne sprawozdanie Fundacji "Oddział Kawalerii Ochotniczej im. Pułku 4-ego Ułanów Zaniemeńskich" dostępne jest tutaj: link

Tablica w Maciejowicach

 

13 września 2015 roku w miejscowości Przewóz obyło się uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej obrońcom mostu na Wiśle w 1939r. Uroczystość rozpoczęła polowa Msza Święta odprawiona przy Publicznej Szkole Podstawowej w Antoniówce Świerżowskiej celebrowaną przez Ks. Kapelana Stanisława Strycharczyka oraz Proboszcza Parafii Maciejowice Ks. Kan. Stanisława Marczuka, w której uczestniczyli zaproszeni Goście, samorządowcy oraz mieszkańcy Gminy Maciejowice.

 

Po Mszy Św. uczestnicy wraz z pocztami sztandarowymi: Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich, Stowarzyszenia Kawaleryjskiego 1 Pułku Strzelców Konnych, pocztu wojskowego z 9 Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego z Lidzbarka Warmińskiego oraz 4 naszego Oddziału, udali się w miejsce odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Przed rozpoczęciem uroczystości konny poczet sztandarowy przekazał pieszym, sztandar Fundacji. Dowódcą asysty konnej był por. Kaw. Ochot. Filip Kamizela.

 

Uroczystości rozpoczęto Hymnem Polski.

 

Edward Jaworski – Radny Gminy Maciejowice odczytał list przesłany do zgromadzonych przez Posła na Sejm RP Pana Grzegorza Woźniaka.

W imieniu samorządu przemawiał Zastępca Wójta Gminy Maciejowice Ryszard Brodziak, podziękował naszej Fundacji za ufundowanie tablicy pamiątkowej oraz Edwardowi Luberdzie za wykonanie pomnika. Jednocześnie zobowiązał się w imieniu całej społeczności Gminy Maciejowice do dbałości o pomnik oraz przekazywanie następnym pokoleniom informacji o czynie bohaterskim obrońców mostu z 1939r.

Rtm. Kaw. Och. Zygmunt Kandora przybliżył zebranym historie obrony mostu na Wiśle w 1939r.

Kolejnym punktem uroczystości było odsłonięcie tablicy, którego dokonali Przewodniczący Koła Rodziny Pułkowej - Włodzimierz Syta, Maria Czerwińska – wdowa po Ułanie 4 Pułku, Ryszard Brodziak - Zastępca Wójta Gminy Maciejowice oraz komandor Henryk Kalinowski z Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP.

 

Po odsłonięciu sztandary: naszej Fundacji i Fundacji im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich z Kielc zostały udekorowane „Krzyżem 70-lecia Zwycięstwa nad Faszyzmem”. Dekoracji dokonał komandor Henryk Kalinowski z Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP.

 

Tym samym odznaczeniem uhonorowano Prezesa Fundacji, por. Kaw. Ochot. Arkadiusza Chodorowskiego i rtm Kaw. Ochot. Czesława Bodziannego.

 

Po tej części uroczystości delegacje złożyły kwiaty oraz ustawiono przy pomniku zapalone znicze, oddając tym samym hołd poległym żołnierzom.

 

Po części oficjalnej odbyły się pokazy umiejętności jeździeckich naszych ułanów na boisku szkolnym w Antoniówce oraz pokaz władania białą bronią. Uczestnicy mogli również obejrzeć eksponaty militarne z okresu II wojny światowej, a także wystawę zorganizowaną wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Maciejowicach pt. „1939” oraz skosztować wyśmienitej grochówki z kuchni polowej.

Gra miejska w Blachowni.

Żywa lekcja historii w postaci gry miejskiej to kolejny element realizowanego przez nas projektu „Ławeczka dr Tarnawskiego" w Blachowni dzięki wsparciu WBK Bank Zachodni i Muzeum Historii Polski w ramach zadania "Architekci naszej rzeczywistości ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”.
III szwadron przygotował i przeprowadził grę jak solidnie i z sobie wrodzonym wdziękiem. Zabawa przyciągnęła sporą grupę mieszkańców Blachowni. Z zainteresowaniem przechodzili trasę gry według mapy wręczanej na punktach kontrolnych. Była wiedza z historii Blachowni i życia doktora Tarnawskiego, nie zabrakło też samarytanki i historii naszego Pułku. Dla najlepszych były nagrody w postaci koszulek i innych gadżetów reklamowych, a każdy otrzymał ulotkę o dr Longinie Tarnawskim. W grze wzięli udział też przedstawiciele władz Blachowni i Starosty Częstochowskiego. Za przygotowanie i przeprowadzenie lekcji dziękowała burmistrzyni Blachowni, Sylwia Szymańska i przewodnicząca rady Edyta Mandryk. A ze starostwa Karol Ostalski, odpowiedzialny za kontakty z organizacjami pozarządowymi w powiecie.
Na zakończenie gry ułani nagrodzeni zostali przez swojego dowódcę porcję smakowitych, blachowniańskich lodów.

Koncert poświęcony pamięci dr Longina Tarnawskiego

31 lipca 2015 roku koncert poświęcony pamięci dr Longina Tarnawskiego był punktem kulminacyjnym naszego projektu.
W sali Miejskiego Domu Kultury w Blachowni zebrało się grono miłośników muzyki poważnej jak i tych, którzy chcieli obecnością wyrazić swoją wdzięczność doktorowi. Przybyła licznie rodzina Tarnawskiego. Wystąpiły: solistka Miranda Gołębiowska-Exner i wiolonczelistka Magdalena Zubrzycka, obie panie z Filharmonii Krakowskiej.
W koncercie wykonały utwory m. in.: J.F.HAENDLA, W.A.MOZARTA, G.VERDIEGO, CH.W.GLUCKA,  A.CUELLO PIRAQUIBIS' a,  J.S.BACHA.
Wzruszeń ze strony wnuków doktora nie było końca. Prezes naszej Fundacji, por. Arkadiusz Chodorowski wręczył akt przekazania ławeczki pod opiekę miastu Blachowni, na ręce Burmistrza Blachowni, Sylwii Szymańskiej. A ta, w imieniu mieszkańców i samorządu dziękowała za przypomnienie i uhonorowanie pamięci Longina Tarnawskiego.
Po koncercie rodzina, solistki, samorządowcy i ułani z oddziału przejechali na skwer im. dr Longina Tarnawskiego aby przy ławeczce zrobić wspólne zdjęcie. Projekt realizowany przez Fundację Oddział Kawalerii Ochotniczej im. Pułku 4-go Ułanów Zaniemeńskich, dzięki wsparciu WBK Bank Zachodni i Muzeum Historii Polski w ramach zadania "Architekci naszej rzeczywistości" ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”.

Zaproszenie na koncert

Serdecznie zapraszamy na koncert poświęcony pamięci dr Longina Tarnawskiego 31 lipca 2015 roku, godzina 19.00 Sala Miejskiego Domu Kultury w Blachowni.

Link do zaproszenia

200 lecie