Aktualności

Ławeczka dr Tarnawskiego

Za nami pierwszy etap projektu „Ławeczka dr Tarnawskiego”. 26 czerwca na Hali Widowiskowo-Sportowej w Blachowni odbyła się Uroczysta Sesja Rady Miejskiej, na której nie zabrakło wielu ważnych wydarzeń dla mieszkańców naszej gminy. Podczas sesji jednogłośnie uchwalono uchwałę o nadaniu imienia dr Longina Tarnawskiego skwerowi między ulicami Kubowicza i Bankową. Wśród gości znajdowały się wnuki  dr Longina Tarnawskiego, którzy nie ukrywali wzruszenia. Ponadto Burmistrz Blachowni i Przewodnicząca Rady Miasta uhonorowały statuetkami swoich poprzedników. Wyróżnieni zostali także mieszkańcy, którzy dzięki swojej aktywności na wielu płaszczyznach życia kulturalnego, sportowego i społecznego, zasłużyli się dla naszej społeczności oraz promocji naszej Gminy. Nazwanie skweru w Blachowni im. dr Tarnawskiego wpisuje się w działania naszego oddziału w ramach projektu „Ławeczka dr Tarnawskiego”.

Celem naszego projektu jest odzyskanie pamięci społecznej o dr Longinie Tarnawskim, człowieku nietuzinkowym, o wielkim sercu i umyśle, któremu Blachownia zawdzięcza po części swój wygląd, architekturę, a także wzorzec społecznika, wolontariusza  i niezłomnego Polaka.  Projekt realizowany przez nas pozostawi ślad w postaci miejsca spotkań mieszkańców a także za wolą Rady Miasta  i samych mieszkańców, fundusz stypendialny dla zdolnej młodzie w Blachowni. Najważniejszym rezultatem to próba powołania do życia stypendium dla studenta medycyny, muzyki lub architektury. Nie liczymy na to, że kapituła będzie dysponowała dużymi środkami, więc w naszych planach jest  przyznawanie rocznie jednego stypendium. Naszym celem jest pomoc w utworzeniu kapituły i pomoc w pozyskiwaniu środków, ale nie chcemy zajmować jakichkolwiek stanowisk w kapitule, które powinni zająć wybrani podczas spotkania samorządowców  i stowarzyszeń ich przedstawiciele. Stypendyści mają być żywym pomnikiem dr Longina Tarnawskiego.

Zapraszamy już teraz na koncert  poświęcony pamięci dr Longina Tarnawskieg, który będzie miał miejsce 31 lipca godzina 19.00 w Sali Miejskiego Domu Kultury w Blachowni W koncercie utwory m.in.: J.F.HAENDLA, W.A.MOZARTA, G.VERDIEGO, CH.W.GLUCKA, A.CUELLO PIRAQUIBIS'a, J.S.BACHA. Wykonawczyniami utworów będą: solistka Filharmonii Krakowskiej Miranda Gołębiowska-Exner  i wiolonczelistka   Magdalena Zubrzycka. Podczas koncertu przekażemy opiekę nad ławeczką władzom Blachowni.

Projekt realizowany dzięki wsparciu WBK Bank Zachodni i Muzeum Historii Polski w ramach zadania "Architekci naszej rzeczywistości".

Nadaniem imienia patrona mjr. Zygmunta SZENDZIELARZA ps. ”ŁUPASZKA” oraz przejęciem dziedzictwa tradycji 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich przez 9 Pułk Rozpoznawczy

Pokazy grup rekonstrukcyjnych, kawalerii konnej, sprzętu i uzbrojenia wojskowego, stoiska promocyjne, występy artystyczne – to niewielka część programu, przygotowana na uroczystości Święta 9 Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego.

20 czerwca, w garnizonie Lidzbark Warmiński odbędą się uroczystości związane
z obchodami Święta 9 pułku rozpoznawczego, połączone z nadaniem imienia patrona
mjr. Zygmunta SZENDZIELARZA ps. ”ŁUPASZKA” oraz przejęciem dziedzictwa tradycji
4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich.

Do serca Warmii przyjadą licznie zaproszeni goście, w tym rodzina legendarnego
mjr. Zygmunta Szendzielarza, Koło Weteranów Pułku 4 Ułanów Zaniemeńskich Ich Rodzin
i Przyjaciół, Fundacja Oddziału Kawalerii Ochotniczej im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńskich, oraz grupy rekonstrukcji historycznych: Zgrupowanie „Radosław”, Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych, Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Allenstein”. Wybór grup rekonstrukcyjnych nie jest przypadkowy.

Są to zgrupowania, które specjalizują się w inscenizacjach historycznych II wojny światowej.
W trakcie uroczystości odtworzą m.in. rekonstrukcję walki pod Worzianami, stoczoną
w 1944 roku przez 5 Wileńską Brygadę Armii Krajowej, dowodzoną przez mjr. „ ŁUPASZKĘ”.

Patron 9 pułku rozpoznawczego, mjr Zygmunt Szendzielarz ps. „ŁUPASZKA” był oficerem Wojska Polskiego, dowódcą 2 szwadronu w 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich
a w czasie II wojny światowej dowodził osławioną 5. Wileńską Brygadą Armii Krajowej.
Za swoją działalność został przez powojenny rząd osadzony w więzieniu, po czym skazany na wyrok śmierci, wykonany w 1951 r.

Wszystkich chcących wziąć udział w tym niecodziennym wydarzeniu dowództwo, żołnierze i pracownicy wojska 9 pułku rozpoznawczego serdecznie zapraszają na uroczyste obchody połączone „Dniem Otwartych Koszar”.

mjr Sylwester TABAKA

Przeczytaj cały tekst: Przyjęcie imienia patrona przez 9 Warmiński Pułk Rozpoznawczy - Lidzbark Warmiński http://lidzbarkwarminski.wm.pl/277348,Przyjecie-imienia-patrona-przez-9-Warminski-Pulk-Rozpoznawczy.html#ixzz3dnol4QJe

Biwak i rajd "łupaszkowy"

Poniżej relacja uczestniczki biwaku i rajdu poświęconego pamięci żołnierza wyklętego mjr.Zygmunta Szędzielarza "Łupaszki"

 

12-14 czerwca . w rejonie Purdy odbył się Biwak Łupaszkowy i Rajd Pieszy. Nad wydarzeniem patronat objęła Delegatura IPN w Olsztynie. Żeby dotrzeć na miejsce musieliśmy przejść 15-kilometrowym szlakiem, którym kilkadziesiąt lat temu przedzierał się mjr Zygmunt Szendzielarz, ps. "Łupaszko". Przemową i krótką charakterystyką losów bohaterów, rozpoczął rajd szef Delegatury IPN w Olsztynie dr Waldemar Brenda. Całość wypadła znakomicie. Przybyły łącznie 32 osoby. Większość założeń i punktów programu zostało zrealizowanych. Osią integracji okazał się turniej piłki siatkowej, w którym pierwsze miejsce na podium zajęła grupa młodzieży ze Szczytna i Pasymia. Oprócz tego kolejni uczestnicy przedstawili własne referaty o żołnierzach mjr Zygmunta Szendzielarza. Został odczytany bardzo wzniosły list, wystosowany przez prezesa fundacji 4 Pułk Ułanów Zaniemeńskich, Pana Arkadiusza Chodorowskiego do uczestników rajdu i biwaku. Pogoda sprzyjała kąpielom w jeziorze i biesiadzie przy ognisku. Myślę, że zdobyte doświadczenia posłużą do zorganizowania na jeszcze wyższym poziomie kolejnego biwaku w przyszłym roku, oczywiście łącznie z rajdem." Należy dodać, że zwycięska drużyna otrzymała puchar ufundowany przez IPN. wręczono również książki przekazane przez Delegaturę.W programie wydarzenia znalazły się także spotkania z zaproszonymi gośćmi, m.in. Naczelnikiem Delegatury IPN Waldemarem Brendą oraz Dariuszem Jarosińskim.

 

Dziękujemy osobom przybyłym i rodzinom z dziećmi.Zapraszamy za rok !

Pokaz kawaleryjski w Łubowicach.

W sobotę 6 czerwca odbył się kolejny spływ kajakowy między Raciborzem a Łubowicami. Na uczestników czekało sporo atrakcji na miejscu pod Łubowickimi ruinami pałacu. Między innymi pokaz kawaleryjski w wykonaniu naszego IV szwadronu.  Dopisała pogoda i widzowie. Z zainteresowaniem uczestnicy spływu przyglądali się władaniu lancą i szablą. Przy w Łubowicach pałacu witały przybywających dwa króliczki z Gaz System zapraszając do wspólnej zabawy. Firma przygotowała wiele atrakcji dla dzieci wspierając organizatorów spływu. A dla uczestników konkursów tak dzieci jak i rodziców czekały ciekawe nagrody. 

 

Sponsor spływu Gaz System. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. Obecnie Spółka rozpoczyna realizację kluczowego projektu inwestycyjnego jakim jest Interkonektor Polska-Czechy, w ramach którego powstanie gazociąg wysokiego ciśnienia o długości ok. 54 km i średnicy 1000 mm, tłocznia gazu w Kędzierzynie-Koźlu oraz stacja pomiarowa w miejscowości Owsiszcze. Trasa gazociągu będzie przebiegała przez teren województwa opolskiego w gminach Kędzierzyn-Koźle, Bierawa i Cisek oraz województwa śląskiego w gminach Rudnik, Pietrowice Wielkie, Racibórz, Krzanowice i Krzyżanowice. Celem inwestycji jest stworzenie dwukierunkowego połączenia przesyłowego pomiędzy Polską i Czechami, które umożliwi kształtowanie konkurencyjnego rynku gazu w Europie Środkowo i Południowo-Wschodniej. Projektowana inwestycja objęta jest Ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (zwaną „Specustawą”) – Dz. U. z 2009 Nr 84 poz. 700 wraz z późniejszymi zmianami. Gminy, na terenie których będzie zlokalizowany gazociąg, uzyskają dodatkowe wpływy finansowe w postaci odprowadzanego corocznie przez inwestora podatku od nieruchomości w wysokości 2% wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu gminy, którą można przeznaczyć na potrzeby społeczności lokalnych. Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. są prowadzone z zastosowaniem nowoczesnych technologii i systemów zabezpieczeń oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego i praw wszystkich interesariuszy. Ponadto Interkonektor Polska-Czechy będzie stanowił ważny element gazowego Korytarza Północ-Południe. W październiku 2013 roku Komisja Europejska przyznała inwestycji status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym”(PCI), natomiast w listopadzie 2014 roku projekt został zakwalifikowany do unijnego dofinansowania w zakresie prac projektowych w ramach instrumentu finansowego „Łącząc Europę”( CEF - Connecting Europe Facility). Więcej informacji o inwestycji oraz znaczeniu statusu PCI znajduje się zakładce oraz w broszurze poświęconej projektom PCI, które są dostępne na stronie internetowej GAZ-SYSTEM S.A. (http://www.gaz-system.pl/wsparcie-z-ue/projekty-o-statusie-pci-pci-project-of-common-interest/). 

Żywe lekcje historii

W dniu 11 oraz 12 maja. kolega Ludwik Oleś z  Pułku 4 prowadził zajęcia z żywej historii w szkole podstawowej nr 52 imienia Marii Dąbrowskiej w Krakowie.
Zajęcia miały przybliżyć młodzieży historie kawalerii a w szczególności 4 pułku. Po apelu młodzież przez dwa dni przychodziła całymi klasami wraz z wychowawcami na lekcje indywidualne. Gdzie można było przymierzyć elementy umundurowania i wyposażenie ułana. Oraz zadawać pytania indywidualne. Młodzież ochoczo zaangażowała się w ten żywy sposób poznania historii.

200 lecie