Aktualności

Kawaleryjska Majówka w Opolu

Recezna pochodzi ze strony wp.pl a autorem jest  mjr Wojciech Bakalarz

 

W dniach 2-3 maja 2015 r. pod patronatem prezydenta miasta Opola odbyły się V Prezentacje Tradycji Kawaleryjskich - „Majówka kawaleryjska” - zorganizowane przez Ochotniczy Szwadron Kawalerii Ziemi Opolskiej i Wojskową Komendę Uzupełnień w Brzegu, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Opolu oraz 10 Brygadę Logistyczną.W centrum Opola, na terenach zielonych osiedla im. Armii Krajowej, przy udziale żołnierzy 10 Brygady Logistycznej powstał obóz kawaleryjski z zapleczem dla ułanów i koni. W kontenerze urządzono wystawę historyczną, na której można było zobaczyć umundurowanie i wyposażenie ułanów, a także rower wykorzystywany przez kolarzy z plutonów rozpoznawczych. Przygotowano także punkt informacyjny, gdzie przy dźwiękach kawaleryjskich pieśni można było uzyskać informacje o „Majówce” oraz o współczesnych Siłach Zbrojnych.Na początek pierwszego dnia pokazów - 2 maja 2015 - kawalerzyści rozpoczęli rywalizację w zawodach kawaleryjskich MILITARI o Puchar Dowódcy 10 Opolskiej Brygady Logistycznej im. Piotra Wysockiego. Rywalizowano w konkursie skoków oraz próbie walki, która obejmowała sprawdzenie umiejętności we władaniu lancą i szablą. Klasyfikację końcową zawodów kawaleryjskich wygrał ułan Adam WOJTUŚ na koniu Delta ze Stowarzyszenia 19 Pułk Wołyńskich.Po południu, w czasie zbiórki szwadronu, odbyło się uroczyste wciągnięcie flagi z okazji Święta Flagi. Następnie amazonki zaprezentowały się w widowiskowym układzie kadryla. Kolejnym elementem pokazów była inscenizacja potyczki kawaleryjskiej, w której zaangażowanych było 30 koni oraz około 100 osób ze stowarzyszeń kawaleryjskich. Okraszona efektami pirotechnicznymi i dźwiękowymi potyczka przeniosła licznie zgromadzoną widownię do okresu międzywojennego, gdzie polska kawaleria starła się z bolszewikami. Następnie zaprezentowano pokaz musztry szwadronu.W tym czasie amazonki ze stowarzyszeń kawaleryjskich zorganizowały dla dzieci gry, zabawy oraz konkursy. Uczestnicy majówki mogli też przejechać się bryczką lub konno.Po mszy polowej, w intencji poległych kawalerzystów odbyła się uroczysta zbiórka szwadronu, na której wręczono medale, wyróżnienia i nagrody. Przedstawiciel dowódcy 10 Opolskiej Brygady Logistycznej wręczył dyplomy i puchary dla kawalerzystów, którzy zajęli pierwsze miejsca w zawodach kawaleryjskich MILITARI o Puchar Dowódcy 10 Opolskiej Brygady Logistycznej im. Piotra Wysockiego.Po zapadnięciu zmroku przyszedł czas na tradycyjny widowiskowy pokaz skoków konnych przez płomienie z pokazem ognia. Przygotowany przez ułanów z 4 i 19 Pułku pokaz został owacyjnie przyjęty przez licznie przybyłą widownię.Po powrocie do obozu, przy dźwiękach przedwojennych przebojów, do późnych godzin nocnych trwała zabawa.Drugi dzień „Majówki Kawaleryjskiej” - 03.05.2015 - Ochotniczy Szwadron Kawalerii Ziemi Opolskiej rozpoczął od zwyczajowego udziału w Święcie Konstytucji 3 maja. Pododdział kawalerii przemaszerował pod opolską katedrę, a następnie pod pomnik Bojowników o Polskość Śląska Opolskiego, gdzie odbyły się główne uroczystości zakończone defiladą. Następnie paradując ulicami Opola, szwadron powrócił do obozu.Sprzyjająca pogoda zgromadziła duże grono widzów, którzy przyszli obserwować popołudniowe pokazy kawaleryjskie.Po poczęstunku grochówką kawaleryjską ułani zaprezentowali swoje umiejętności w zakresie musztry szwadronu. Następnie amazonki i ułani zaprezentowali umiejętności w skokach, a najlepsi kawalerzyści popisywali się umiejętnościami we władaniu białą bronią. Także tego dnia pojawiły się amazonki i zaprezentowały kadryla.Stowarzyszenie Historyczne Legionów Polskich i Mazurka Dąbrowskiego wspólnie z grupą rekonstrukcyjną z Ukrainy zaprezentowało potyczkę wojsk napoleońskich z wojskami austriackimi, podczas której roznosił się zapach i huk broni czarnoprochowej i armatnich wystrzałów. Także w tym dniu można było przejechać się bryczką, pojeździć na koniu, a dzieci kolejny raz uczestniczyły w konkursach plastycznych o tematyce konnejW dniach 2-3 maja 2015 r. pod patronatem prezydenta miasta Opola odbyły się V Prezentacje Tradycji Kawaleryjskich - „Majówka kawaleryjska” - zorganizowane przez Ochotniczy Szwadron Kawalerii Ziemi Opolskiej i Wojskową Komendę Uzupełnień w Brzegu, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Opolu oraz 10 Brygadę Logistyczną.

W centrum Opola, na terenach zielonych osiedla im. Armii Krajowej, przy udziale żołnierzy 10 Brygady Logistycznej powstał obóz kawaleryjski z zapleczem dla ułanów i koni. W kontenerze urządzono wystawę historyczną, na której można było zobaczyć umundurowanie i wyposażenie ułanów, a także rower wykorzystywany przez kolarzy z plutonów rozpoznawczych. Przygotowano także punkt informacyjny, gdzie przy dźwiękach kawaleryjskich pieśni można było uzyskać informacje o „Majówce” oraz o współczesnych Siłach Zbrojnych.
Na początek pierwszego dnia pokazów - 2 maja 2015 - kawalerzyści rozpoczęli rywalizację w zawodach kawaleryjskich MILITARI o Puchar Dowódcy 10 Opolskiej Brygady Logistycznej im. Piotra Wysockiego. Rywalizowano w konkursie skoków oraz próbie walki, która obejmowała sprawdzenie umiejętności we władaniu lancą i szablą. Klasyfikację końcową zawodów kawaleryjskich wygrał ułan Adam WOJTUŚ na koniu Delta ze Stowarzyszenia 19 Pułk Wołyńskich.
Po południu, w czasie zbiórki szwadronu, odbyło się uroczyste wciągnięcie flagi z okazji Święta Flagi. Następnie amazonki zaprezentowały się w widowiskowym układzie kadryla. Kolejnym elementem pokazów była inscenizacja potyczki kawaleryjskiej, w której zaangażowanych było 30 koni oraz około 100 osób ze stowarzyszeń kawaleryjskich. Okraszona efektami pirotechnicznymi i dźwiękowymi potyczka przeniosła licznie zgromadzoną widownię do okresu międzywojennego, gdzie polska kawaleria starła się z bolszewikami. Następnie zaprezentowano pokaz musztry szwadronu.
W tym czasie amazonki ze stowarzyszeń kawaleryjskich zorganizowały dla dzieci gry, zabawy oraz konkursy. Uczestnicy majówki mogli też przejechać się bryczką lub konno.
Po mszy polowej, w intencji poległych kawalerzystów odbyła się uroczysta zbiórka szwadronu, na której wręczono medale, wyróżnienia i nagrody. Przedstawiciel dowódcy 10 Opolskiej Brygady Logistycznej wręczył dyplomy i puchary dla kawalerzystów, którzy zajęli pierwsze miejsca w zawodach kawaleryjskich MILITARI o Puchar Dowódcy 10 Opolskiej Brygady Logistycznej im. Piotra Wysockiego.
Po zapadnięciu zmroku przyszedł czas na tradycyjny widowiskowy pokaz skoków konnych przez płomienie z pokazem ognia. Przygotowany przez ułanów z 4 i 19 Pułku pokaz został owacyjnie przyjęty przez licznie przybyłą widownię.Po powrocie do obozu, przy dźwiękach przedwojennych przebojów, do późnych godzin nocnych trwała zabawa.
Drugi dzień „Majówki Kawaleryjskiej” - 03.05.2015 - Ochotniczy Szwadron Kawalerii Ziemi Opolskiej rozpoczął od zwyczajowego udziału w Święcie Konstytucji 3 maja. Pododdział kawalerii przemaszerował pod opolską katedrę, a następnie pod pomnik Bojowników o Polskość Śląska Opolskiego, gdzie odbyły się główne uroczystości zakończone defiladą. Następnie paradując ulicami Opola, szwadron powrócił do obozu.
Sprzyjająca pogoda zgromadziła duże grono widzów, którzy przyszli obserwować popołudniowe pokazy kawaleryjskie.
Po poczęstunku grochówką kawaleryjską ułani zaprezentowali swoje umiejętności w zakresie musztry szwadronu. Następnie amazonki i ułani zaprezentowali umiejętności w skokach, a najlepsi kawalerzyści popisywali się umiejętnościami we władaniu białą bronią. Także tego dnia pojawiły się amazonki i zaprezentowały kadryla.
Stowarzyszenie Historyczne Legionów Polskich i Mazurka Dąbrowskiego wspólnie z grupą rekonstrukcyjną z Ukrainy zaprezentowało potyczkę wojsk napoleońskich z wojskami austriackimi, podczas której roznosił się zapach i huk broni czarnoprochowej i armatnich wystrzałów. Także w tym dniu można było przejechać się bryczką, pojeździć na koniu, a dzieci kolejny raz uczestniczyły w konkursach plastycznych o tematyce konnej.

Michał Hycki został wicemistrzem Polski w skokach bez ogłowia!

Kpr. kaw. och. Michał Hycki, reprezentujący barwy Pułku 4 Ułanów Zaniemeńskich, został wicemistrzem Polski w skokach bez ogłowia, w kategorii seniorów. III miejsce zajęła amazonka naszego szwadronu, Hania Lipnicka. Madzia Paraszczuk została mistrzynią Polski w kategorii juniorów. Ku chwale kawalerii!

 


30. Dni Ułana - Poznań - wysokie miejsce ppor. kaw.och. Bartłomieja Bodziannego

W dniach 17-19.04.2015 już po raz 30-sty odbyła się impreza "Dni Ułana" oraz coroczne towarzyszące jej zawody military, w których nasz kolega ppor kaw.ochot. Bartłomiej Bodzianny zajął wysokie 8-miejsce. Był to jego 2. start w tych zawodach a towarzyszyła mu nasza fundacyjna ekipa. Gratulujemy udanego występu!

 

Powołanie do życia Wileńskiej Brygady Kawalerii.

18 kwietnia br. podpisano porozumienie pomiędzy trzema Fundacjami kontynuującymi tradycje pułków ułańskich wchodzących w skład Wileńskiej Brygady Kawalerii: 4,13 i 23. Gościny udzielił nam Dom Kultury w Blachowni, dzięki operatywności I szwadronu z Blachowni i Mariusza Ujmy. Nasze podstawowe cele: – upowszechniania tradycji i dokonań polskiej kawalerii, w szczególności Wileńskiej Brygady Kawalerii, – edukacji i wychowania w duchu patriotyzmu, poszanowania barw, munduru oraz najcenniejszych wartości narodowych, – organizacji wspólnych szkoleń, manewrów, rajdów, służących ciągłemu podnoszeniu umiejętności kawaleryjskich, – organizacji wspólnych przedsięwzięć kulturalno – oświatowych, – pomocy – w miarę posiadanych możliwości – polskim organizacjom na Litwie, – wzajemnego udziału przedstawicieli na ważnych uroczystościach, – wspólnego – w miarę możliwości – występowania na najważniejszych imprezach kawaleryjskich w Polsce

Kongres Inicjatyw Proobronnych , Warszawa 20-21.03.2015r.

 

W Kongresie Inicjatyw Proobronnych wziął udział jako przedstawiciel naszej Fundacji rtm. k.o. Zygmunt Kandora. Wspólnie z Janem Komuszyńskim z OJ Ostroga sekcji 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Opolu reprezentowali szwadron opolski. Celem Kongresu było podsumowanie działalności organizacji paramilitarnych oraz omówienie kierunków ich przyszłej współpracy z resortem obrony narodowej. Podczas obrad prezentowane były rekomendacje wypracowane przez organizacje pozarządowe oraz pełnomocnika MON ds. społecznych inicjatyw proobronnych w zakresie zagospodarowania organizacji i stowarzyszeń paramilitarnych. Prof. dr hab. Bogusław Pacek zwrócił uwagę, na trzy główne cele, jakie stoją przed organizacjami proobronnymi: wsparcie systemu obronnego państwa, wsparcie systemu zarządzenia kryzysowego i kształtowanie postaw patriotyczno-obronnych młodzieży. Pełnomocnik ministra przypomniał, że są możliwości zawierania porozumienia z jednostką wojskową lub centrum szkolenia, gdzie można realizować skrócony program szkolenia wojskowego. Zaproponował wspólne działania, aby w placówkach przy pomocy organizacji proobronnych powstały filie, pododdziały organizacji proobronnych. Pełnomocnik wskazał, żeby również szkoły z klasami mundurowymi samodzielnie zachęcały uczniów do wstępowania do organizacji proobronnych. Pełnomocnik ministra zachęcił również, na wzór Ochotniczych Straży Pożarnej – do zawierania porozumień między lokalnymi władzami samorządowymi z organizacjami proobronnymi w działaniach na rzecz systemu reagowania kryzysowego. Generał Pacek podkreślił, że w czasie pokoju jednym z zadań organizacji proobronnych jest wychowanie patriotyczne, szkolenie ochotników na potrzeby przygotowania rezerw osobowych, reagowanie na zagrożenia niemilitarne oraz udział w systemie zarządzania kryzysowego Z kolei w czasie kryzysu o charakterze militarnym organizacje mogłyby w rejonach przygranicznych wspierać np. Straż Graniczną oraz budować społeczne zaplecze armii.. Celem nadrzędnym być powinno zaangażowanie społecznych inicjatyw w system bezpieczeństwa państwa, między innymi poprzez udział w systemie reagowania kryzysowego państwa.

200 lecie