Szwadrony - Fundacja Oddział Kawalerii OchotniczejI Blachowniański Szwadron (zwany harcerskim)

Szwadron powstał we wrześniu 1981 roku jako kawaleria harcerska przy 4 Małopolskiej Drużynie Kawalerii Harcerskiej w Blachowni. Pierwszym dowódcą był Andrzej Zachariasz do 1982 roku. Po nim dowództwo objął Sławomir Lisek (do 1985 roku), a po nim Mariusz Ujma (do 1990r). Kolejno następnie dowodzili: Adam Handler, Arkadiusz Piekarski i Michał Brondel. W 2006 roku po powstaniu Oddziału Kawalerii Ochotniczej przy Polskim Klubie Kawaleryjskim dowództwo objął ponownie por. k. o. Sławomir Lisek. Szwadron stacjonuje w Blachowni, a działaniem obejmuje województwo śląskie i Mazowieckie. Jest najstarszą jednostką oddziału w naszej Fundacji. Obecnie dowodzi Marcin Kazimierczak. Szwadron stacjonuje w Blachowni, a działaniem obejmuje województwo śląskie i łódzkie. Jest najstarszą jednostką oddziału w naszej Fundacji.

Dowódzca

Dowodzi: ppor. k. o. Marcin KazimierczakII Mławski Szwadron

Szwadron podobnie jak pierwszy swe początki bierze w 4 Małopolskiej Drużynie Kawalerii Harcerskiej. Co ciekawe, we wrześniu 1981 roku powstał jako szwadron żeński. I tak było przez dwa lata. Pierwszym dowódcą została Katarzyna Fąfara. Po niej szwadron objął Mariusz Ujma, Arkadiusz Piekarski, a po nim: Arkadiusz Chodorowski, Oskar Michalak, Marcin Kazimierski. następnie por. k . o. Arkadiusz Chodorowski. Szwadron stacjonował we Wrocławiu. Od marca 2020 roku drugi numer nadano powstałemu w Mławie szwadronowi, aby powrócić do tradycji i nawiązać do miejsca gdzie w roku 1918 powstał ten szwadron. Szwadron swoim działaniem obejmuje województwa: mazowieckie i warmińsko-mazurskie.

Dowódzca

Dowodzi: chor. k. o. Mateusz ŻywiecIII Szwadron Krakowski

Przy drużynie harcerskiej w Blachowni powstał w 1990 roku jako szwadron szkoleniowy. Jego pierwszym dowódcą był Sławomir Lisek. Po zakończeniu okresu szkoleniowego, szwadron przejął Roman Rataj, a po nim Jacek Kościelny, następnie Krzysztof Janiszewski. Ostatnim dowódcą harcerskim szwadronu był Kamil Kazimierczak. W Fundacji oddział odtworzono w 2014 roku, Krakowie. Twórcą i założycielem szwadronu w Krakowie był rtm. k. o . Filip Kamizela do czerwca 2019 roku, obecnie dowódcą jest ppor. k. o. Wojciech Musiał. Szwadron obejmuje swym działaniem województwo małopolskie i podkarpackie.

Dowódzca

Dowodzi: chor. k. o. Wojciech MusiałIV Szwadron Wrocławski

Szwadron powstał na bazie Stadniny Koni „Kalinówka” w Dąbrówce Łubniańskiej w 1996 roku jako ośrodek szkoleniowy 4 Małopolskiej Drużyny Kawalerii Harcerskiej. Pierwszym dowódcą został Czesław Bodzianny. Po powstaniu Fundacji szwadronem dowodzili kolejno: Bartłomiej Bodzianny, Piotr Dudar, Sławomir Wojciechowski. Po reorganizacji w marcu 2020 roku nr IV przydzielono dotychczasowym szwadronom II i IV, łącząc je w jeden IV szwadron Wrocławski. Swoim działaniem szwadron obejmuje województwa wrocławskie i opolskie.

Plutony stacjonują: 1. Wrocław, 2. Głogów, 3. Dąbrówka Łubniańska.

Dowodzi: chor. k. o. Mateusz Grzesiak